Herbalife Zlatý standard

Záruky Zlatého standardu

Nízké počáteční náklady
Nejsou požadovány žádné minimální nákupy a na Členský balíček Herbalife je poskytována nízká cena.

K zahájení či k úspěchu v Členství v Herbalife není nutné kupovat žádné prodejní nebo obchodní nástroje.
 
Záruka vrácení peněz
V případě, že Členství bude z jakéhokoli důvodu zrušeno, na cenu Členského balíčku Herbalife se vztahuje 90-denní záruka vrácení peněz v plné výši.

V případě, že Členství bude z jakéhokoli důvodu zrušeno, na produkt se vztahuje záruka vrácení peněz ve výši 100% na všechny neprodané produkty zakoupené v předcházejících 12 měsících.
 
Informace o podnikatelské příležitosti poskytované předem
Potenciálním Členům poskytujeme jasné, přesné a včasné informace o možném příjmu v našem Výkazu průměrných hrubých odměn (Statement of Average Gross Compensation).
Písemné potvrzení
Před přijetím Žádosti o členství a Dohody budeme od nového Člena požadovat, aby písemně potvrdil, že si je vědom každé z těchto Záruk Zlatého standardu.
 
Pevná pravidla tvrzení o výrobcích a o podnikatelské příležitosti
Jasně definujeme přínos každého produktu a vhodný způsob použití přímo na etiketě výrobku, aby se pro dosažení nejlepších výsledků používal správný produkt správným způsobem.

Schválená tvrzení o výrobku a informace o výrobku můžete najít také v produktové brožuře obsažené v Členském balíčku Herbalife, v jiné oficiální literatuře a na MyHerbalife.com.

Poskytujeme realistická očekávání ve vztahu k podnikatelské příležitosti a úsilí potřebném k úspěchu na všech úrovních.

Herbalife a naši Členové jsou věrni nejvyšším standardům etického chování. Dozvíte-li se o jakémkoli neschváleném tvrzení týkajícím se výrobků Herbalife, o prezentování příležitostí výdělku, které nejsou v souladu s oficiální literaturou Herbalife, nebo o jiném pochybném chování jiného Člena, prosím kontaktujte Členskou podporu na čísle +420 235 090 252.

Společnou prací můžeme zajistit, aby Herbalife určoval Zlatý standard ochrany spotřebitele.cs-CZ | 16.7.2019 22:53:34 | NAMP2HLASPX01